Selasa, 29 September 2015

Indahnya Anugerah AllahGenerik Kemahiran Belajar

Bab 1 Pengenalan Kemahiran Belajar 

1.1   Konsep Kemahiran Belajar

1.2   Persekitaran Pembelajaran di IPG 
1.3   Pembelajaran Regulasi Kendiri nota rujukan: 

https://drive.google.com/file/d/0BwN7XyFiRKdAN3pCSXJWd0k0eXc/view?usp=sharing


Bab 2 Pengurusan Pembelajaran 

2.1  Penetapan matlamat diri dan akademik
2.2  Pengurusan masa 
2.3  Mengenali Gaya Pembelajaran Kendiri
2.4  Strategi Meningkatkan Ingatan
2.5  Perancangan Jadual Belajar nota rujukan : 

https://drive.google.com/file/d/0BwN7XyFiRKdAalVxZ096OXhoQmc/view?usp=sharing


Bab 6 GKB


6.1 Menganalisis Maklumat Yang Dikumpul
6.2 Mentafsir Dan Membuat Kesimpulan
6.3 Menilai Maklumat
6.4 Mensintesis Maklumat Untuk Menghasilkan Bahan Bertulis

Sila rujuk link di bawah untuk nota yang lebih lengkap
http://www.slideshare.net/fatihah_97/bab-6-53001729

Bab 7 GKB

7.1 Perisian Ultiliti
7.2 Perisian Pemprosesan Perkataan
7.3 Perisian Hamparan Kerja
7.4 Perisian Persembahan Elektronik
7.5 Perisian Pangkalan Data
7.6 Blog

Sila rujuk link di bawah untuk nota yang lebih lengkap
http://www.slideshare.net/fatihah_97/bab-7-53001773

Bab 8 GKB

GKB 1053 Bab B 8-Sistem Pengurusan Pembelajaran(Learning Management System)

8.1 Ciri-Ciri Sistem Pengurusan Pembelajaran
8.2 Kegunaan Sistem Pengurusan Pembelajaran
8.3 Kepentingan Sistem Pengurusan Pembelajaran

Sila rujuk link di bawah untuk nota yang lebih lengkap
http://www.slideshare.net/fatihah_97/bab-8-53001892